quin és el nostre àmbit de servei?

# arquitectura i serveis d’enginyeria per al sector de retail.
# gestió de projectes i / o assistència als projectes de retail, oficines i showrooms.
# implementació de conceptes existents en qualsevol format de venda cap al mercat europeu segons sigui necessari i demanat pel client.
# creació de nous conceptes per a qualsevol format comercial.
# direcció i supervisió de períodes d’obra i equipaments.
# organització, control i supervisió dels processos de licitació de contractistes per a les obres.
# organitzar i supervisar el control dels costos de qualsevol projecte.
# organitzar i supervisar l’aplicació de tota la normativa descrita a les llicències.
# donar assistència local en facility management i manteniment de projectes existents.
# donar assistència i suport en construcció a projectes avaluats com LEED o BREEAM.
# suport i assistència en el sector Real Estate per trobar i analitzar noves localitzacions per al seu negoci.
# desenvolupament de vistes 3D dels projectes amb vistes internes i externes des d’un esquema a un nivell fotorealístic.
# desenvolupar tota la fase de construcció requerida pel client, inclòs il•luminació, àudio + vídeo, informàtica, CCTV i intrusió.